Zsírjába fullad a Nyugat

Elveszíteni kövér kamasz. Jogszabályfigyelő

Zsírjába fullad a Nyugat

Hatalmát féltve ölte meg saját fiát is a vérszomjas Rettegett Iván cár Olyan jelzővel látnak el egy fejedelmet, császárt, királyt vagy cárt, amely segítségével könnyen azonosíthatóvá válik. Lajos francia király nem véletlenül lett Kövér, II. Frigyes pfalzi választófejedelem neve elé joggal ragasztották oda a Bölcs szócskát, I. Vilmos valóban Fattyú is volt meg Hódító is, de V. Konstantin bizánci elveszíteni kövér kamasz is sokat elárul, hogy ellenfelei Trágyanevűként emlegették.

elveszíteni kövér kamasz

Mégis, talán kevés olyan találó uralkodói melléknév akad a történelemben, mint a Sztálin által példaképnek tekintett IV. Iván orosz cáré, akinek nevéhez elválaszthatatlanul tapadt hozzá a Rettegett jelző. A kegyetlen kamaszcár A legenda szerint III. Vaszilij moszkvai nagyfejedelem fiának, Ivánnak már a születését is baljós előjelek kísérték: miközben a Kremlbe villám hasított, két foggal jött a világra.

Szerette az Egyházát, szerette a hazáját – Mindszenty József bíborosra emlékeztek Esztergomban

Apja halála után elveszíteni kövér kamasz kis Iván névleg már hároméves korában az ortodox állam vezetője, moszkvai nagyfejedelem lett. Nyolcéves volt, amikor édesanyja is meghalt, innentől kezdve pedig az orosz nemesek, a bojárok vették kezükbe a fejedelemség irányítását.

Mihail Geraszimov, az ben elhunyt szovjet régész-antropológus az általa kifejlesztett koponyaalapú arcrekonstrukciós technikával számos történelmi híresség, többek között Friedrich Schiller és Timur Lenk kinézetéről adott képet.

A Rettegett Ivánról a cár csontváza és koponyája alapján készített szobra egy idős, megtört uralkodót mutat, aki már csak árnyéka egykori önmagának. Feltehetően ez az uralkodó leghitelesebb ábrázolása, ám több kortársa beszámolt róla, milyen is volt az ereje teljében lévő Rettegett Iván.

elveszíteni kövér kamasz

Ezek a leírások, sajnos, meglehetősen eklektikusak: volt, aki magas, széles vállú emberként emlékezett meg róla, mások vöröses-feketés szakállát vagy nagy, görbe orrát emelték ki.

A leírások a külső jegyek részleteiben és az általa keltett benyomás felvázolásában eltérnek, abban viszont megegyeznek, hogy IV. Iván mindannyiuk szerint férfias jelenség volt.

elveszíteni kövér kamasz

Ha észbeli képességeit tekintjük, a cár kiemelkedett kortársai közül. Több korabeli beszámolóból is kitűnik, hogy gyors észjárású, kiváló szónoki és debattőri képességekkel megáldott ember volt, aki érvelésével képes volt porig alázni vitapartnerét.

elveszíteni kövér kamasz

Uralkodása ennek megfelelően ígéretesen indult. A cár kezdetben államigazgatási reformok sorát vitte végig: megújította a közigazgatást, a bíráskodást, az egyházat és a hadsereget is. A fiatalon elárvult Iván hamar átvette a hatalmat a bojároktól, és bizánci rítus szerint minden oroszok cárjává koronáztatta magát világos jelét adva annak, hogy Moszkva a harmadik Róma Utóbbi tekintetében a 20 ezer sztrelecből álló első hivatásos hadsereg felállítása jelentett áttörést.

Ebben az időszakban a cár külpolitikája is sikeresnek bizonyult. Először a maradék európai tatár államokat, az Asztraháni és a Kazanyi Kánságokat hajtotta fennhatósága alá, az as években pedig kezdetét vette Szibéria orosz meghódítása.

elveszíteni kövér kamasz

Rettegett Iván ezzel lerakta az orosz gyarmatbirodalom alapjait. Az első orosz cár államszervezői tehetsége és birodalomépítő ambíciói mellett azonban mentális problémáiról is ismert. Kegyetlensége korán megmutatkozott, amely részben hányattatott gyerekkora negatív élményeiből a korán árvaságra jutott fiú környezete véres hatalmi küzdelmei közepette nőtt felrészben az olvasmányaiból leszűrt tanulságokból korlátlan uralkodói hatalommal bír, ezért bármit megtehet fakadt.

Még csak tizenhárom éves volt, amikor egy lakomán elrendelte, hogy Andrej Sujszkij bojárt kutyákkal tépessék szét a nyílt utcán. Iván első felesége ban bekövetkező halálát követően kezdte teljesen elveszíteni önkontrollját.

Úgy vélte, Anasztáziát — akivel a források szerint harmonikus házasságban élt — az általa gyerekkora óta gyűlölt bojárok mérgezték meg. A cár idővel már mindenhol bojár-összeesküvést látott. Több kortársa is beszámolt róla, hogy folyamatosan mozgatta a szemét, megfigyelve minden apró részletet, különös tekintettel a ruhák alatt esetleg elrejtett szúró- és vágóeszközökre.